Print this page

ADC tiếp tục tuyển sinh các khóa học chuyên ngành bằng Tiếng Anh và Khóa Tiếng Nga nâng cao tại các trường Đại học.

 

Các trường Đại học danh tiếng:

 • Bukovinian State Medical University

 • National technical university «Kharkiv polytechnical institute»

 • National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”

 • Sumy State University

 • Sumy National Agrarian University

 

 Hạn chót nhận hồ sơ và ngày khai giảng:

 • Hạn chót nhận hồ sơ: 15/01/2019

 • Khai giảng: 29/02/2019

 

 Hạn chót nộp hồ sơ và ngày khai giảng:

 • Hạn nộp đơn: 15/01/2019

 • Các khóa bắt đầu ngày 28/02/2019  

 

Học phí theo năm học:

 • Y khoa tổng hợp:       $4300
 • Nông học      $1800
 • Quản lý:        $1800
 • Luật:             $1800
 • Dầu Khí:       $2700
 • Khóa dự bị:  $1200

 

Phí nhà ở: Khoảng 300 USD/Năm học.

 

 

Last modified on Thứ tư, 09 Tháng 1 2019