wrapper

Hệ thống giáo dục bậc đại học ở Hà Lan nổi tiếng với chất lượng cao và môi trường học tập quốc tế.

Với hơn 1.500 khóa học và chương trình học quốc tế, đây là nước có nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh nhất ở châu Âu.

 

Các trường đại học tại Hà Lan

Hà Lan có rất nhiều hình thức tổ chức giáo dục đại học.

Hai hình thức chính là đại học nghiên cứu và đại học khoa học ứng dụng.

 • Các trường đại học nghiên cứu chịu trách nhiệm cung cấp các chương trình hướng nghiên cứu theo lý thuyết.
 • Các trường đại học khoa học ứng dụng có các chương trình tập trung vào ứng dụng khoa học nghệ thuật vào thực tiễn. Điều này có vẻ thực tế hơn các chương trình của các trường đại học nghiên cứu và các trường đại học khoa học ứng dụng cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết của các công việc cụ thể.

 

Các tổ chức giáo dục khác

Một loại hình đào tạo thứ ba có quy mô nhỏ hơn đó là các viện giáo dục quốc tế, với các chương trình học được thiết kế riêng cho các sinh viên quốc tế.

 

Một số tổ chức giáo dục có các khóa học ngắn hạn hay chương trình cấp chứng chỉ quốc tế, thường đối với một chuyên ngành cụ thể.

 

Tiêu chuẩn đối với các tổ chức giáo dục

Các tổ chức giáo dục Hà Lan đảm bảo chất lượng của các chương trình học, quy trình tuyển chọn và tư vấn cho học sinh quốc tế trong Bộ quy tắc ứng xử.

 

Bộ quy tắc này đặt ra những tiêu chuẩn đối với các tổ chức giáo dục bậc đại học ở Hà Lan khi làm việc với các học sinh quốc tế.  Chỉ những tổ chức đã ký tham gia vào bộ quy tắc này mới được phép tuyển dụng sinh viên quốc tế.

 

Các trường đại học nghiên cứu

Các trường đại học nghiên cứu chủ yếu cung cấp các chương trình hướng nghiên cứu về lý thuyết. Nhiều chương trình học tại các trường đại học nghiên cứu cũng có môn nghiệp vụ và trên thực tế hầu hết các sinh viên tốt nghiệp đều tìm việc làm ngoài lĩnh vực nghiên cứu.

 

Các trường đại học nghiên cứu có quy mô khác nhau, với số lượng sinh viên nhập học từ 6.000 đến 30.000 sinh viên. Tính tổng thể, tất cả các trường có thể nhận tới 240.000 sinh viên

 

Thời gian học

 • Cử nhân Nghệ thuật (BA): 3 năm
 • Cử nhân Khoa học (BSc):   3 năm
 • Thạc sĩ Nghệ thuật (MA):   2 năm
 • Thạc sĩ Khoa học (MSc):     2 năm
 • Tiến sĩ:                            4 năm

 

Các trường đại học nghiên cứu có các khóa học ngắn hạn và các chương trình cấp chứng chỉ quốc tế

 1. Đại học Công nghệ Delft
 2. Đại học Công nghệ Eindhoven
 3. Đại học Erasmus Rotterdam
 4. Đại học Leiden
 5. Đại học Maastricht
 6. Đại học Kinh doanh Nyenrode
 7. Đại học Mở
 8. Đại học Thần học Tin lành (Protestant Theological University)
 9. Đại học Radboud Nijmegen
 10. Trường kinh doanh TiasNimbas
 11. Đại học Tilburg
 12. Đại học Amsterdam
 13. Đại học Gronigen
 14. Đại học nghiên cứu nhân văn
 15. Đại học Twente
 16. Đại học Utrecht
 17. Đại học VU Amsterdam
 18. Đại học và Trung tâm Nghiên cứu Wageningen

 

 

Cao đẳng trực thuộc đai học

 1. Cao đẳng trực thuộc đại học Amsterdam
 2. Cao đẳng trực thuộc đại học Leiden
 3. Cao đẳng trực thuộc đại học Maastricht
 4. Học viên Roosevelt
 5. Cao đẳng trực thuộc đại học Utrecht

 

Các trường đại học khoa học ứng dụng

Các trường đại học khoa học ứng dụng (tiếng Hà Lan là: 'hogescholen') có các chương trình học tập trung vào ứng dụng khoa học nghệ thuật vào thực tiễn.

 

Có được những trải nghiệm làm việc thực tế thông qua các đợt thực tập là một phần quan trọng trong các chương trình học nghiệp vụ của các tổ chức giáo dục này. Các trường đại học khoa học ứng dụng lớn có thể tuyển sinh từ 20,000 đến 40,000 sinh viên. Tổng cộng có tới 416,000 sinh viên đăng ký vào học các chương trình học chuyên ngành.

 

Thời gian học

 • Bằng thạc sĩ (M): 1-2 năm
 • Bằng cử nhân (B): 4 năm
 • Các trường đại học khoa học ứng dụng có các khóa học ngắn hạn và các chương trình cấp chứng chỉ quốc tế

 

Danh sách các trường

 1. Trường Nghệ thuật Amsterdam
 2. Học viện Nghệ thuật ArtEZ
 3. Avans Hogeschool, Đại học Khoa học Ứng dụng
 4. Trường Dòng Thần học Azusa
 5. Trường Kinh doanh Hà Lan
 6. Trường Kinh doanh Notenboom
 7. Đại học Thiên Chúa Giáo Ede
 8. Đại học Nghệ thuật Codarts
 9. Học viện Thiết kế Eindhoven
 10. Đại học Driestar
 11. Trường Kinh doanh EuroPort
 12. Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys
 13. Đại học Hàng hải Hà Lan / Quỹ Tập đoàn STC
 14. Học viện Gerrit Rietveld
 15. Đại học Khoa học Ứng dụng HAN
 16. Đại học Hanze Groningen, Đại học Khoa học Ứng dụng
 17. HAS Den Bosch
 18. Đại học Edith Stein
 19. Đại học Leiden, Đại học Khoa học Ứng dụng
 20. Đại học Amsterdam
 21. Đại học Khoa học Ứng dụng HU Utrecht
 22. Đại học Khoa học Ứng dụng HZ
 23. Đại học Quản trị Dịch vụ du lịch The Hague
 24. Đại học Khoa học Ứng dụng INHOLLAND
 25. Học viện Đào tạo Giáo viên Katholieke Pabo Zwolle
 26. Đại học Kinh Doanh Nyenrode
 27. Đại học Khoa học Ứng dụng NHL
 28. Đại học Khoa học Ứng dụng NHTV Breda
 29. Đại học Khoa học Ứng dụng Gereformeerde
 30. Đại học Khoa học Ứng dụng Rotterdam
 31. Học viện Nghệ thuật Hoàng gia The Hague
 32. Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion
 33. Đại học Khoa học Ứng dụng Stenden
 34. Đại học Khoa học Ứng dụng Webster
 35. Đại học Khoa học Ứng dụng The Hague
 36. Đại học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật Eindhoven (TU/e)
 37. Trường Nghệ thuật Utrecht (HKU)
 38. Đại học Khoa học Ứng dụng Van Hall Larenstein
 39. Đại học Khoa học Ứng dụng Vilentum
 40. Đại học Khoa học Ứng dụng Windersheim
 41. Đại học Khoa học Ứng dụng Wittenborg
 42. Đại học Khoa học Ứng dụng Zuyd

 

 

Các học viện giáo dục quốc tế

 • Các tổ chức giáo dục quốc tế (IE) tổ chức các khóa học và chương trình đào tạo nâng cao ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hầu hết các tổ chức này là chi nhánh của các trường đại học nghiên cứu.
 • Có 6 tổ chức IE lớn chú trọng vào việc trao đổi kiến thức bằng việc hình thành các nhóm nhỏ đa văn hóa. Các tổ chức này hợp tác các giáo viên dày dạn kinh nghiệm làm việc tại các quốc gia đang phát triển.
 • Các tổ chức IE có nhiều hình thức giáo dục khác nhau, bao gồm các khóa học ngắn hạn, các chương trình thạc sĩ và đôi khi cả các chương trình Tiến sĩ.

 

Thời gian học của các chương trình

 • Chương trình học lấy bằng Tiến sĩ (chỉ có ở 1 tổ chức); thời gian học linh hoạt
 • Bằng Thạc sĩ Nghệ thuật (MA): -2 năm
 • Bằng Thạc sĩ Khoa học (MSc): -2 năm

 

Các tổ chức giáo dục quốc tế có các khóa học ngắn hạn và các chương trình cấp chứng chỉ quốc tế

 1. Viện Nghiên cứu Phát triển Đô thị và Nhà ở (Institute for Housing and Urban Development Studies - IHS) (một phần của đại học Erasmus Rotterdam)
 2. Viện Nghiên cứu Xã hội (Institute of Social Studies - ISS) (một phần của đại học Erasmus Rotterdam)
 3. Học viện Thông tin địa lý, Khoa học và Quan sát Trái đất  Quốc tế (International Institute for Geo-Information, Science and Earth Observation - ITC)  (một phần của đại học Twente)
 4. Trường Quản lý Maastricht (Maastricht School of Management)
 5. Viện Nhiệt đới Hoàng gia  (Royal Tropical Institute - KIT)
 6. Viện Giáo dục về Thủy lợi (UNESCO-IHE)

 

Last modified on Thứ sáu, 22 Tháng 5 2020

Liên hệ với ADC

  Không gửi được thư.   Thư đã gửi đi.

Tại sao chọn ADC?

 • ADC hoạt động theo GP số 5402/GCN-SGDT do Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cấp
 • Qua 17 năm xây dựng và trưởng thành, ngày nay, ADC đã trở thành một trong những Công ty Tư Vấn Du Học có uy tín hàng đầu tại Thủ Đô Hà Nội.
 • Là thành viên của Hiệp Hội TVDH Việt Nam (VIECA) và các tổ chức Giáo dục uy tín như ICEF, ALPHE, ENGLISH UK …vv.
 • Là đại diện tuyển sinh chính thức của hơn 1.000 trường trên thế giới với đa dạng phong phú chương trình đào tạo tại các quốc gia hàng đầu thế giới.
 • Phương châm hoạt động của ADC “Trung thực, Chuyên nghiệp, Hiệu quả”.
 • Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp được đào tạo trong và ngoài nước, đã đi khảo sát, tới thăm và làm việc tại các trường trên nhiều quốc gia.
 • Cung cấp Dịch vụ hỗ trợ hoàn hảo và chăm sóc toàn diện cho học sinh.
 • Có nhiều Chương trình Học Bổng phong phú và hấp dẫn hàng năm.
 • 98% là tỷ lệ Visa thành công trong nhiều năm liền.
 • Luôn được sự Tín nhiệm và giới thiệu bạn bè từ các em học sinh và các bậc phụ huynh.
 • Cam kết luôn xứng đáng với niềm tin yêu của các Quý vị.

Liên hệ

 • Trụ sở chính: A0309, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: 024-3972-1123. HOTLINE: 096-779-9588
 • VP Đại diện tại Miền Trung: 96 Đinh Tiên Hoàng, TP. Huế.
  Điện thoại: 234-224-3991. HOTLINE: 090-510-0026
 • VP Đại diện tại Hoa Kỳ: #9736 Enviro way, Elk Grove, CA 95757
  Điện thoại: ‎(001) 916-793-0018
  Email: adctuvanduhoc @gmail.com

Nói chuyện với tư vấn viên