CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ĐỨC

Có rất nhiều Chứng chỉ tiếng Đức khác nhau và tùy theo bậc học cụ thể mà bạn cần đáp ứng những yêu cầu về cấp độ ngôn ngữ khác nhau.

 

Tuy nhiên dưới đây là một số Chứng chỉ tiếng Đức liên quan đến việc học Đại học tại Đức hay Chứng chỉ có thể thi tại Việt Nam:

  • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)
  • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)
  • Các Chứng chỉ của Viện Goethe (Goethe-Institut)
  • DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz)
  • ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)
  • telc (The European Language Certificates)

Khung tham chiếu ngôn ngữ châu Âu chia khả năng ngôn ngữ thành sáu cấp độ (A1, A2, B1, B2, C1, C2):

  • Cấp độ A1 là cấp độ mới bắt đầu.
  • Cấp độ B1 và B2 là cấp độ trung cấp.
  • Cấp độ C1 và C2 thể hiện sự thông thạo ngôn ngữ tốt đến hoàn hảo, rất gần với người bản ngữ, đặc biệt là trong C2.

Cần học trong bao lâu để đạt được Chứng chỉ A, B và C:

Assess your current level &
test your German online!
Standard course
(20 lessons/week)
Intensive course
(30 lessons/week)
Exams
you can take @ GLS (see below)
A1 beginner 8 weeks 6 weeks
A2 elementary 8 weeks 6 weeks
B1 intermediate 8 weeks 6 weeks telc B1
B2 upper intermediate 10 weeks* 6 weeks* telc B2
Goethe B2
C1 advanced individual 6 weeks* telc C1
TestDaF
Goethe C1
C2 highly competent individual individual telc C2
Goethe C2

Các loại giấy Chứng nhận khác nhau (ví dụ: Chứng nhận đang học lớp B2, Chứng nhận đã học 800 tiết tiếng Đức…) chỉ có giá trị đối với các Trường Đại học, khi các Trường Đại học yêu cầu cụ thể các loại giấy này và hoàn toàn không có giá trị pháp lý đối với các Cơ quan và Trường Đại học khác.

Nguồn: DAAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook