CAO ĐẲNG QUEENSTOWN RESORT, NEW ZEALAND

Sinh viên tốt nghiệp tại trường QRC sẽ có cơ hội làm việc ngay tại những khách sạn, resort…nổi tiêng – Đối tác của Trường do các giáo viên giới thiệu. Bằng cấp có giá trị trên toàn thế giới

 1. CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Quản lý du lịch khách sạn (Hospitality Management)

Văn bằng Quản trị nhà hàng khách sạn học trong 2 năm, bao gồm 4 học phần, lý thuyết và 9 tháng thực tập sinh

 • Học phần 1&2: lý thuyết (6 tháng)
 • Học phần 3&4: thực tập sinh (9 tháng)
 • Học phần 5&6: lý thuyết (6 tháng)

Sinh viên có thể kết thúc sớm khóa thực tập nếu hoàn thành đủ yêu cầu 1000 giờ thực tập ít hơn thời gian 9 tháng.

Tốt nghiệp sau 02 năm học, với bằng Diploma of Hospitality Management học sinh có thể học tiếp 12 tháng tại Macquarie University – Australia hay tại Ritz College – Switzerland để lấy bằng Bachelor in Hospitality Management.

Kỳ nhập học: Tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10

 

Quản lý du lịch mạo hiểm (Adventure Tourism Management)

Quản lý du lich mạo hiểm là một ngành đặc biệt đào tạo kiến thức thực tế về quản lý và kinh nghiệm làm việc trong ngành du lịch mạo hiểm. Văn bằng này sẽ kết hợp nghệ thuật quản lý kinh doanh và tư chất lãnh đạo với kinh nghiệm thực tế và nền giáo dục ứng dụng. Sinh viên học lý thuyết trong vòng 6 tháng, được thực tập 9 tháng với nhà tuyển dụng và quay lại trường hoàn tất khóa học trong 6 tháng còn lại

Tốt nghiệp sau 02 năm học, với bằng Diploma of Adventure Tourism Management học sinh có thể học tiếp 12 tháng tại Thompson Rivers University – Canada hay tại International College of Management (ICMS) – Sydney, Australia để lấy bằng Bachelor of Tourism Management.

Kỳ nhập học: Tháng 1, tháng 6, tháng 10

 1. HỌC PHÍ
 • Học phí: 20,000 NZD/năm
 • Làm thêm: 24 tuần x 20 giờ/tuần x 15$NZ/giờ = 7,200$NZ
 • Thực tập: 1000 giờ x 15$NZ = 15,000 $NZ

III. YÊU CẦU ĐẦU VÀO:

 • Tất cả học sinh phải 18 tuổi (tính đến thời điểm bắt đầu chương trình học)
 • Học bạ trung học thỏa mãn chương trình học lớp 12 tại New Zealand
 • IELTS 6.0 (kỹ năng nói phải đạt 6.0, các kỹ năng khác đạt 5.0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook