CHÍNH SÁCH VISA DU HỌC ÚC THAY ĐỔI TỪ 23-3-2024 THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

Chính phủ Úc đã thay thế yêu cầu đối với Người nhập cảnh tạm thời thực sự (GTE) bằng thị thực sinh viên với các yêu cầu đối với Sinh viên thực sự (GS).

  • Có hiệu lực đối với các đơn xin thị thực du học nộp vào và sau ngày 23 tháng 3 năm 2024.
  • KHÔNG áp dụng cho các đơn xin thị thực du học nộp trước ngày 23/3/2024. Chính phủ sẽ tiếp tục đánh giá các đơn này theo yêu cầu GTE.

Mục đích:

  • Các sinh viên sau khi học tập tại Úc sẽ phát triển các kỹ năng mà nước Úc cần và sau đó tiếp tục nộp đơn xin thường trú.

Yêu cầu đối với các sinh viên thực sự

  • Người nộp đơn xin thị thực du học phải là người nộp đơn thực sự để nhập cảnh và ở lại với tư cách là sinh viên thông qua sự hiểu biết về việc học tập tại Úc là lý do chính để được cấp thị thực du học.
  • Phải chứng minh được sự đáp ứng tiêu chí sinh viên thực sự hoặc tiêu chí sinh viên phụ thuộc thực sự.
  • Cung cấp chi tiết về hoàn cảnh hiện tại của người nộp đơn.
  • Lý do học khóa học này ở Úc và sự hiểu biết về khóa học dự định cũng như việc học tập và sinh sống tại Úc.
  • Lợi ích của khóa học đối với người nộp đơn.
  • Lịch sử di trú của người nộp đơn.

Người nộp đơn sẽ được Chính phủ Úc xem xét toàn diện hoàn cảnh cá nhân và các bằng chứng sẵn có.

Chi tiết Quy định này: Xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook