CƠ HỘI CHO CÁC SKILLED WORKERS TRONG LĨNH VỰC ICT LÀM VIỆC TẠI ONTARIO

Ngày 4/7 vừa qua, chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã đưa ra danh sách các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Thông Tin (ICT)…

mà các candidate (ứng viên) có kinh nghiệm sẽ được “ưu đãi” hơn thông qua stream định cư Express Entry Human Capital Priorities Stream (OINP-EE-HCP: mục 2.4 trong bài viết tổng hơp về OINP).

 

Đó là các NOC codes:

 • NOC 0131: Telecommunication Carriers Managers
 • NOC 0213: Computer and Information Systems Managers
 • NOC 2133: Electrical and Electronics Engineers
 • NOC 2147: Computer Engineers (Except Software Engineers and Designers)
 • NOC 2171: Information Systems Analysts and Consultants
 • NOC 2172: Database Analysts and Data Administrators
 • NOC 2173: Software Engineers and Designers
 • NOC 2174: Computer Programmers and Interactive Media Developers
 • NOC 2175: Web Designers and Developers
 • NOC 2241: Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians
 • NOC 2281: Computer Network Technicians
 • NOC 2282: User Support Technicians
 • NOC 2283: Systems Testing Technicians
 • NOC 5224: Broadcast Technicians
 • NOC 5241: Graphic Designers and Illustrators

Theo đó, OINP sẽ có thể phát ra Notification of Interest cho các Express Entry candidates có kinh nghiệm trong các NOC codes này và xác định có ý muốn nhập cư Ontario, ngay cả khi điểm Comprehensive Ranking System (CRS) dưới 400. Tuy nhiên, các candidates vẫn phải đạt được các điều kiện cụ thể của stream này, bao gồm:

 • Là candidate trong EE dưới chương trình Federal Skilled Workers Program (FSWP) hoặc Canadian Experience Classs (CEC)
 • Có kết quả test tiếng Anh hoặc Pháp ở mức CLB7 trở lên và còn hạn
 • Có bằng từ Bachelor’s degree trở lên được công nhận tương đương với bằng của hệ thống giáo dục Canada
 • Settlement funds: theo LICO của IRCC
 • Thể hiện được “ý định sống và làm việc ở ON” (vui lòng đọc phần cuối bài viết tổng hơp về OINP)…
 • OINP-EE-HCP là stream được tỉnh Ontario thiết kế để họ chủ động chọn các EE candidates có điểm CRS không dưới 400. Được cấp nomination, applicant sẽ có 600 điểm CRS trong Express Entry profile của mình, điều này đồng nghĩa với việc tư cách thường trú nhân sẽ đến rất nhanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook