CƠ HỘI CHO HỌC SINH LỚP 10 VIỆT NAM – NORTHUMBRIA UNIVERSITY

Học sinh hoàn tất lớp 10 ở Việt Nam có thể sang học Chương trình Dự bị Đại học tại trường Northumbria University Newcastle campus.

Cơ hội cho học sinh lớp 10:

Với chương trình dưới đây, học sinh hoàn tất lớp 10 ở Vietnam, IELTS 4.0, có thể sang Northumbria University Newcastle campus.

Lộ trình:

  • Khóa English chuẩn bị cho Học tập ở Đại học
  • Dự bị Đại học
  • Cử nhân (Nếu IELTS UKVI 5.5 không có band nào <5.5 thì được vào CAS)

Khóa Tiếng Anh chuẩn bị Học tập ở bậc Đại học

Bậc học: Tiếng Anh

Hình thức học tập: Chính khóa

Học phí: £3,250/Kỳ

Thời gian: Kỳ 1, 2 or 3 (vào các tháng 3, 6 hoặc 9)

Tại học xá: Northumbria University Newcastle

Khái quát chương trình

  • Chương trình tiếng Anh chuẩn bị cho học tập tại Bậc đại học (được gọi là EUS) được thiết kế đặc biệt để giúp học sinh phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và chuẩn bị cho Khóa học chuyển tiếp vào chương trình chính.
  • Sau khi hoàn thành và thỏa mãn các điều kiện cụ thể của Chương trình, học sinh sẽ được bố trí vào một trong các chương trình chuyển tiếp (gồm Chương trình Dự bị Quốc tế và Chứng chỉ Tốt nghiệp về Kinh doanh).
  • Tiếp đó, học sinh sẽ được tham gia học một trong các chương trình đại học hoặc sau đại học của Đại học Northumbria với điều kiện đã hoàn thành Chương trình chuyển tiếp.

Bạn sẽ học gì?

  • Chương trình này sẽ cung cấp một lộ trình vào các chương trình chuyển tiếp của trường đại học ở cấp độ 3 (Chương trình Dự bị Quốc tế) và cấp độ 6 (Chứng chỉ tốt nghiệp về Kinh doanh).
  • Nếu học sinh có trình độ tiếng Anh thấp hơn tại IELTS 4.0 các Band (không có điểm phụ thấp hơn 4.0), chương trình này sẽ cho phép học sinh học từ 1, 2 hoặc 3 kỳ để nâng cao trình độ Tiếng Anh và sau đó vào học Chương trình chuyển tiếp đã chọn.

Yêu cầu về độ tuổi

  • Phải trên 16 tuổi
  • Nếu dưới 18 tuổi khi bắt đầu Chương trình Dự bị Quốc tế, học sinh phải nộp Đơn chấp nhận có chữ ký đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp kèm theo Đơn đăng ký nhập học .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook