HỆ THỐNG VĂN BẰNG CỦA HÀ LAN

Khi tham giao vào chương trình giáo dục bậc đại học của Hà Lan, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân sau khi hoàn thành chương trình đại học; và bằng thạc sĩ sau khi học xong chương trình cao học.

Các trường đại học nghiên cứu và khoa học ứng dụng đều cấp cả bằng cử nhân và bằng thạc sĩ  Các Học viện Giáo dục Quốc tế chỉ có các chương trình cao học chứ không có chương trình đại học.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, nếu muốn lấy được  Bằng tiến sĩ, sinh viên sẽ phải học tại trường đại học nghiên cứu.

Các loại hình tổ chức giáo dục

Các văn bằng và thời gian học

Các trường đại học nghiên cứu Bằng tiến sĩ: 4 năm
Bằng thạc sĩ Nghệ thuật (MA): 1-2 năm
Bằng thạc sĩ Khoa học (MSc): 1-2 năm
Cử nhân Nghệ thuật (BA): 3 năm
Cử nhân Khoa học (BSc): 3 năm
Các trường đại học

khoa học ứng dụng

Bằng thạc sĩ (M): 1-2 năm
Bằng cử nhân (B): 4 năm
Các học viện giáo dục

quốc tế

Bằng tiến sĩ (chỉ có ở 1 học viện): thời gian

học linh hoạt

Bằng thạc sĩ Nghệ thuật (MA): 1-2 năm
Bằng thạc sĩ Khoa học (MSc): 1-2 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook