Học bổng Đại học Victoria, Melburne, Australia

Trường Đại học Victoria, Melburne vừa công bố chính sách học bổng hấp dẫn cho sinh viên đăng ký nhập học trong năm 2024.
Điều kiện:
Tất cả các sinh viên nhập học tại VU Melbourne trong năm 2024 để theo học các chương trình sau:
  • Các khóa dự bị và các khóa lấy bằng cao đẳng
  • Chương trình cử nhân
  • Chương trình sau đại học (học phần)
Giá trị học bổng:
  1. Tới 30% học phí của năm nhất – dựa trên kết quả học tập
  2. Học bổng 10%, 20% hoặc 30% căn cứ trên kết quả học tập trước đây
  3. Học bổng tối thiểu 10% dành cho sinh viên được chấp nhận nhập học.
  4. Học bổng 30% số lượng hạn chế, cần nộp hồ sơ sớm.
Sau năm nhất, sinh viên sẽ được đánh giá để cấp học bổng dựa vào kết quả học tập.
Cách thức đăng ký học bổng: xét tự động khi nộp hồ sơ xin học.
Liên hệ:
Mọi thông tin chi tiết về các chương trình tuyển sinh và học bổng, xin vui lòng liên hệ (ĐT/Zalo): 0986501219 – 0983478519

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook