HỌC BỔNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC ANH QUỐC VÀ HÀ LAN

Năm học 2017-2018, ONCAMPUS UK/EU cấp học bổng cho học sinh giỏi học 3 kỳ lên đến 30% học phí.

Chi tiết:

 1. Dự bị Đại học ( Khóa dự bị kéo dài 4,5 kỳ)
 2. Năm 1 Đại học (Năm 1 Đại học kéo dài 4,5 kỳ)
 3. Dự bị thạc sỹ ( Dự bị Thạc sỹ kéo dài 4,5 kỳ)

Hà Lan

 1. ONCAMPUS Amsterdam ( University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Science.)

Anh Quốc

 1. ONCAMPUS London ( Birkbeck, Royal Holloway, Queen Mary, Goldsmith, RVC…)
 2. ONCAMPUS London South Bank
 3. ONCAMPUS Coventry
 4. ONCAMPUS Sunderland
 5. ONCAMPUS UCLAN
 6. ONCAMPUS Hull
 7. ONCAMPUS Reading
 8. ONCAMPUS Lund

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook