HỌC BỔNG TẠI NEW ZEALAND 2021-2022 DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Bạn đang tìm kiếm Học bổng New Zealand, ADC Duhoc sẽ cung cấp cho bạn các suất học bổng của các Trường Đại học tại New Zealand dành cho Sinh viên Quốc tế 2021-2022.

Một số học bổng Quốc tế này được tài trợ toàn hoặc một phần cho cả sinh viên sau đại học và sinh viên chưa tốt nghiệp nghiên cứu ở các cấp độ sau: Bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Học bổng, v.v … Hầu hết các học bổng này được tài trợ chính bởi các trường đại học ở New Zealand, chính phủ New Zealand và các tổ chức cá nhân trên thế giới

Đại học Lincoln New Zealand 2021 Học bổng Phó hiệu trưởng Đại học Quốc tế

Học bổng Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc tế của Đại học Lincoln, năm 2021 được cấp cho bằng Cử nhân trong lĩnh vực Các khóa học do trường cung cấp.

Hạn cuối để gửi đơn đăng ký của bạn là ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Học bổng này được cung cấp bởi Đại học Lincoln, New Zealand và giá trị của học bổng này là Tài trợ một phần, NZ $ 5.000.

Học bổng này dành cho: Dành cho tất cả sinh viên Quốc tế.

Học bổng quốc tế do Đại học Lincoln cung cấp thường được trao để công nhận khả năng hoặc thành tích học tập. Học bổng Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc tế dành cho sinh viên mới đang theo học các chương trình Cử nhân.

Học bổng Thạc sĩ Đại học Lincoln New Zealand 2021

Học bổng Heaton Rhodes, năm 2021 được cấp cho bằng Thạc sĩ trong lĩnh vực Ứng dụng theo các khóa học do trường đại học cung cấp.

Hạn cuối để gửi đơn đăng ký của bạn là ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Học bổng này được cung cấp bởi Đại học Lincoln, New Zealand và giá trị của học bổng này là Tài trợ một phần, 750 NZD.

Học bổng này dành cho: Dành cho tất cả công dân.

Học bổng Heaton Rhodes 2021 dành cho các ứng viên đang theo học khóa sau đại học tại Đại học Lincoln. Các chủ sở hữu hiện tại có thể đăng ký giải thưởng trong năm tiếp theo. Học bổng này được thành lập bởi một yêu cầu từ Sir R Heaton Rhodes, của Thung lũng Kaituna. Giải thưởng đầu tiên được thực hiện vào năm 1959.

Học bổng Thạc sĩ Đại học Lincoln New Zealand 2021 A C Rayner Memorial

Học bổng A C Rayner Memorial, năm 2021 được cấp cho bậc Thạc sĩ trong lĩnh vực Kinh tế. Hạn cuối để gửi đơn đăng ký của bạn là ngày 31 tháng 3 năm 2021. Học bổng này được cung cấp bởi Đại học Lincoln, New Zealand và giá trị của học bổng này là Tài trợ một phần, NZ $ 1200. Học bổng này dành cho: Dành cho tất cả công dân.

Học bổng A C Rayner Memorial 2021 được cấp cho sinh viên theo học bằng Thạc sĩ trong bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào bao gồm chính sách kinh tế tại Đại học Lincoln ở New Zealand. Học bổng trị giá 1.200 đô la và có thời hạn một năm dành cho sinh viên theo học chương trình Thạc sĩ trong bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào bao gồm cả chính sách kinh tế.

ADC Duhoc tự hào là Đại diện tuyển sinh của Trường Đại học của New Zealand tại Việt Nam

Mọi thông tin chi tiết về Trường, Du học New Zealand và Visa Du học – Du lỊch New Zealand, vui lòng liên hệ: 098 650 1219 và HOTLINE: 0967 799 588 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook