NỘP LỆ PHÍ XIN VISA MỸ

Các bạn đang có dự định xin visa Mỹ cần lưu ý người xin visa phải nộp lệ phí Visa (Phí SEVIS đối với sinh viên) trước khi đến phỏng vấn. Nếu không, bạn sẽ không được vào phỏng vấn.

Cách nộp lệ phí xin thị thực không định cư

Mặc dù các khoản phí được liệt kê bằng đô-la Mỹ nhưng bạn phải thanh toán bằng loại tiền của địa phương. Bạn có thể trả phí tại bất kỳ địa điểm nào của Bưu điện Việt Nam hoặc HSBC. Thông tin thêm về các phương thức thanh toán có tại đây. Để tìm chi nhánh của Bưu điện Việt Nam hoặc HSBC, nhấp vào đây.

Trước khi đến nơi thanh toán, bạn phải in và mang theo biên lai nộp tiền phí xin visa Hoa Kỳ hiện hành sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn.

KHÔNG IN NHIỀU BẢN BIÊN LAI NỘP TIỀN. Nếu bạn xin nhiều visa cho gia đình bạn hoặc một nhóm người, chỉ cần MỘT lần thanh toán. Chỉ cần MỘT Biên lai Nộp tiền CGI. Mang theo bản in biên lai nộp tiền để thanh toán lệ phí. Đảm bảo bạn thanh toán đúng số tiền ghi trên biên lai nộp tiền. Sau khi nhận được thanh toán của bạn, nhân viên thu ngân của HSBC hoặc Bưu điện Việt Nam sẽ đưa cho bạn một biên nhận.

Lưu lại biên nhận có số Tham chiếu CGI này. Không gì có thể thay thế được giấy này nếu bị mất. Bạn sẽ không thể đặt lịch hẹn mà không có số Tham chiếu CGI.

Lệ phí xét đơn xin visa của bạn là không thể hoàn trả và bạn không thể chuyển nhượng lệ phí này sang cho người khác. Theo mức thu lệ phí mới, đương đơn xin thị thực không định cư, bao gồm những người nộp đơn xin visa du lịch, kinh doanh ngắn hạn/ hội nghị, phi hành đoàn/ quá cảnh, truyền thông và sinh viên/giao lưu (visa B-1/B-2, C1/ D, F /M / J và I), sẽ phải trả lệ phí 160 đô la.

Lệ phí SEVIS (phí bổ sung đối với tất cả các khách xin thị thực F, J và M)

Lệ phí SEVIS (Hệ thống thông tin dành cho sinh viên và khách trao đổi) I-901 được ban hành bởi quốc hội nhằm hỗ trợ hệ thống tự động theo dõi sinh viên và khách trao đổi để đảm bảo rằng họ duy trì tình trạng hợp pháp của mình tại Hoa Kỳ. Mỗi sinh viên hoặc học giả trao đổi được cấp đơn I-20 hoặc DS-2019 vào hoặc sau ngày 01 tháng 9 năm 2004 phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí này trước khi nộp đơn xin thị thực. Ngoài ra, các viên chức cấp thị thực phải xác minh được rằng số liệu điện tử liên quan đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu SEVIS trước khi cấp thị thực F, J, hoặc M. Các đơn SEVIS và xác minh điện tử cũng được yêu cầu đối với thành viên gia đình xin cấp thị thực, tức là các thị thực F-2, M-2 hoặc J-2.Những người được tài trợ bởi Chính phủ Hoa Kỳ được miễn nộp tiền lệ phí SEVIS nếu như mã chương trình của họ bắt đầu với G-1, G-2, G-3 hoặc G-7. Hầu hết các sinh viên và khách mời trao đổi quay lại Mỹ để tiếp tục chương trình của mình cũng không phải nộp lệ phí SEVIS.

Lệ phí SEVIS là 200 đô la cho sinh viên (visa F/ M) và 180 đô la cho khách trao đổi (visa J1). Các ứng viên nên mang theo biên lai lệ phí SEVIS đến phỏng vấn xin thị thực. Để được hướng dẫn nộp lệ phí SEVIS như thế nào, nhấn vào đây.

Đối với thông tin chung về lệ phí SEVIS, xin vui lòng tham khảo trang web của SEVIS.

Xin lưu ý: Bất kỳ đương đơn phỏng vấn xin thị thực nào chưa nộp lệ phí SEVIS sẽ không được phép phỏng vấn và được yêu cầu quay trở lại đại sứ quán với bằng chứng rằng lệ phí đã được thanh toán. Bên cạnh đó, lệ phí SEVIS phải được thanh toán ít nhất ba ngày làm việc trước ngày phỏng vấn nếu thanh toán bằng điện tử.

Nếu thanh toán thông qua đường bưu điện, lệ phí SEVIS phải được trả ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày phỏng vấn xin thị thực. (Khoảng thời gian này cho phép tiền nộp lệ phí được tiếp nhận tại địa chỉ của Bộ an ninh nội địa liệt kê trên mẫu đơn I-901, lưu ký, và ghi lại trong hệ thống SEVIS.)

Nguồn: Lãnh sự Mỹ tại Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook