Phải nộp bản dịch công chứng cho các tài liệu trong hồ sơ xin cấp visa Úc

Ngày 30/5/2024, chính phủ Úc yêu cầu tất cả các tài liệu trong hồ sơ xin thị thực phải có bản dịch tiếng Anh được chứng thực.

Theo đó, tất cả đương đơn bao gồm những đương đơn nộp hồ sơ thị thực thăm Úc (diện thị thực Du lịch hoặc Công tác ngắn hạn) đều phải nộp bản dịch tiếng Anh cho các tài liệu ở dạng ngôn ngữ khác. Mỗi tài liệu phải kèm theo tài liệu ở dạng ngôn ngữ gốc và cung cấp thông tin chi tiết về người dịch.
Bộ Nội Vụ Úc áp dụng mô hình xét duyệt thị thực toàn cầu, nghĩa là hồ sơ xin thị thực của bạn có thể được xử lý ở bất kỳ đâu trên thế giới. Do nhu cầu xin thị thực cao, hồ sơ của bạn có thể được xét duyệt bên ngoài Việt Nam, đó là lý do tại sao giấy tờ của bạn cần phải có bản dịch. Kết quả xét duyệt thị thực được quyết định một phần dựa trên việc cán bộ xét duyệt có thể đọc được tài liệu trong hồ sơ thị thực – các tài liệu tiếng Việt sẽ không được chấp nhận đối với các cán bộ xét duyệt ngoài Việt Nam.
Nếu dự định đến Úc trong thời gian tới, hãy đảm bảo rằng tất cả những tài liệu của bạn được dịch sang tiếng Anh trước khi bạn nộp hồ xin thị thực!

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: Nhấp vào đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook