SLEP LÀ GÌ ?

The Secondary Level English Proficiency (SLEP®) là bài thi trắc nghiệm tiếng anh nhằm đánh giá khả năng nghe và đọc hiểu. Bài kiểm tra này chỉ dành cho học sinh bậc trung học và không được sử dụng ở bậc giáo dục cao hơn.

Bài thi SLEP gồm 2 phần:

Phần 1:

Đánh giá khả năng nghe- hiểu, câu hỏi dựa vào ví dụ theo giọng Bắc Mỹ và bao gồm bài thi nghe. Người ta không đặt nặng kỹ năng viết.

Phần 2:

Đánh giá khả năng đọc hiểu tiếng anh, câu hỏi bao gồm ngữ pháp, từ vựng và bài đọc hiểu.

Bài thi SLEP được tổ chức vào một hoặc hai buổi riêng biệt với cá nhân hoặc theo nhóm. Thời gian yêu cầu cho toàn bộ bài thi gần 90′. Trong khuôn khổ này, tổ chức chấm thi và lưu giữ điểm thi, ETS sẽ không cung cấp hệ thống dịch vụ điểm.

Một phiên bản mới của bài thi SLEP, được tạo ra năm 2003, chúa đựng những câu hỏi cho thấy nhiều phương pháp giảng dạy thịnh hành nhất. Điểm tối thiểu là 45/78.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook