SO SÁNH GMAT VÀ GRE

GRE thì nặng về từ vựng hơn còn GMAT thì thiên về grammar & reasoning. Phần Reading thì cả 2 kỳ thi đều khó như nhau. Do đó, nếu bạn có từ vựng tốt sẵn rồi hoặc cày được từ vựng thì sẽ có lợi với GRE hơn, còn GMAT thì nếu bạn có tư duy tốt & ngữ pháp chắc thì lại là lợi thế. Việc học thuộc lòng 3,000 từ vựng với những từ trên trời dưới biển kiểukiểu antithesis, aperture, confidant, curmudgeon, vicisssitude, malfeasance v.v thực ra cũng không phải chuyện dễ dàng lắm với nhiều người. Nhưng việc ngồi học 1 ty tỷ các rule ngữ pháp của GMAT hay ngồi làm các câu hỏi reasoning với weaken, strengthen, assumption v.v thì với nhiều người lại là một cực hình. Mỗi kỳ thi có mỗi cái khó riêng và case by case nên không thể đưa ra một kết luận chung nào hết cả. Tất cả phụ thuộc vào trường accept kỳ thi nào và cái nào bạ có thể thi tốt hơn nếu cả 2 đều work mà thôi.

Với bài viết sau về so sánh vài điểm của GRE với GMAT cho những bạn nào quan tâm.

1. GRE có 3 phần thi là Verbal, Math, và Writing trong khi GMAT có 4 phần thi: Verbal, Math, Writing, và Intergrated Reasoning.

Thang điểm của GRE là 170 cho mỗi section V và M với total là 340 còn GMAT là 51 cho V và M với total là 800.

Cả 2 kỳ thi đều có Writing với thang điểm là 6 nhưng GRE thì có 2 bài The Issue & The Argument chi có 1 bài dạng Argument

2. GRE Verbal gồm 3 phần: Text Completion, Sentence Equivalence và Reading Comprehension còn GMAT là Sentence Correction, Critical Reasoning, và Reading Comprehension.

GRE thì nặng về từ vựng hơn còn GMAT thì thiên về grammar & reasoning. Phần Reading thì cả 2 kỳ thi đều khó như nhau. Do đó, nếu bạn có từ vựng tốt sẵn rồi hoặc cày được từ vựng thì sẽ có lợi với GRE hơn, còn GMAT thì nếu bạn có tư duy tốt & ngữ pháp chắc thì lại là lợi thế. Việc học thuộc lòng 3,000 từ vựng với những từ trên trời dưới biển kiểukiểu antithesis, aperture, confidant, curmudgeon, vicisssitude, malfeasance v.v thực ra cũng không phải chuyện dễ dàng lắm với nhiều người. Nhưng việc ngồi học 1 ty tỷ các rule ngữ pháp của GMAT hay ngồi làm các câu hỏi reasoning với weaken, strengthen, assumption v.v thì với nhiều người lại là một cực hình. Mỗi kỳ thi có mỗi cái khó riêng và case by case nên không thể đưa ra một kết luận chung nào hết cả. Tất cả phụ thuộc vào trường accept kỳ thi nào và cái nào bạ có thể thi tốt hơn nếu cả 2 đều work mà thôi.

3. GRE Math có các phần Multiple Choice, Multiple Answer, Numeric Entry, và Quant Comparison còn GMAT có 2 phần chính Data Sufficiency và Problem Solving

Cá nhân thì mình thấy Toán của GRE dễ hơn GMAT rất nhiều để có thể đat được tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối. GMAT không phải khó, mà chủ yếu do tricky và áp lực nhiều hơn (nhiều hơn chứ không phải GRE là không áp lực). Thực tế thì các kiến thức Toán của GRE cũng đơn gian hơn so với GMAT. Theo kinh nghiệm bản thân và quan sát của mình thì khả năng cao cho các bạn được 90 percentile của GRE dễ hơn so với 90 percentile của GMAT nhiều.

4. Phần bài luận của GRE có 2 bài: The Issue thì giống bài luận IELTS/TOEFL còn The Argument thì cũng hao hao của GMAT. Nói chung,cả 2 phần thì mình đều thấy là dễ được ít nhất 5/6 (average của cả 2 kỳ thi là 4,5) nhưng mình thấy với GMAT thì dễ hơn GRE nhiều bởi phần The Issue thì challenging hơn. Nhưng nói chung thì tất cả những gì các bạn cần chỉ là 1 cái template chuẩn mà thôi.

5. Cả 2 kỳ thi đều là adaptive nhưng nếu GMAT adaptive theo câu hỏi thì GRE adaptive theo section. Tức là việc trả lời đúng các câu hỏi trước quyết định nhiều đến câu hỏi tiếp theo thì GRE phần section tiếp theo hiện ra như nào phụ thuộc vào performance của bạn trong phần trước. Mỗi section có 20 câu hỏi, có đủ Easy, Medium, và Hard. Theo như ETS thì các câu này có trọng số như nhau, tức là không có nghĩa trả lời câu Hard sẽ được trọng số cao hơn câu Easy với Medium.

Với GRE thì các câu hỏi được mixed randomly trong một section nhưng vẫn chỉ là 20 câu hỏi đó mà thôi. Vì thế việc bạn làm vài 3 câu dễ đầu tiên và thấy câu khó thì không có nghĩa là bạn đang làm tốt và ngược lại. Trong một section, việc làm sai các câu trước không ảnh hưởng đến việc xuất hiện các câu tiếp theo trong 1 section. Cái này thì trái ngược lại với GMAT.

6. Hiện nay rất nhiều business schools bắt đầu accept GRE thay cho GMAT. Nếu bạn thấy desperate với GMAT và đã thi 3,4 lần mà ko ace the test được, có thể xem xét lựa chọn thi GRE và contact trường xem họ có chấp nhận GRE hay không. Thậm chí nhiều trường, như Stanford GSB và một số top schools khác, coi GRE = GMAT. Và khi họ xem điểm GRE của bạn, họ quan tâm nhiều vào percentile. Ví dụ 90 percentile của GMAT Verbal là 39- 40 và 90 percentile của GRE Verbal là chừng 161-162 và 90 percentile của GMAT Math là 50 còn GRE Math là 164. Cá nhân mình thấy được 164 GRE Math dễ hơn 50 GMAT Math rất nhiều. Còn 161-162 GRE Verbal cũng có vẻ dễ đạt hơn so với 40 GMAT Verbal. Cho nên nhìn chung, nếu trường accept GRE thay cho GMAT và consider 2 cái như nhau thì bạn nên nghĩ về GRE nếu GMAT của bạn không thể break được 90 percentile. (FYI thì 720/800 GMAT đã là 96 percentile còn 700 là chừng 90 percentile)

Nhìn chung, do các trường business đặt quá nặng về GMAT (liên quan đến FinAid) nên điểm GMAT tăng ngày càng mạnh, còn các trường graduate school khác thì GRE chỉ là một component và không ảnh hướng quá nhiều đến một hồ sơ như GMAT (không quá nhiều nhưng không có nghĩa là không ảnh hưởng nhé). Đơn giản, với các engineering school chẳng hạn, để được nhận thì yếu tố về academic, publications, networking với Prof có tính tác động lớn hơn nhiều và quá trình contact với Prof của các bạn này cũng mệt mỏi hơn (chứ không như MBA cứ viết bài luận rồi quẳng tùm lum khắp nơi :))).

Lê Quang Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook