HỆ THỐNG GIÁO DỤC HÀ LAN

Hệ thống giáo dục bậc đại học ở Hà Lan nổi tiếng với chất lượng cao và môi trường học tập quốc tế Với hơn 1.500 khóa học và chương trình học quốc tế.

Chất lượng cao trong môi trường quốc tế

Hệ thống giáo dục bậc đại học ở Hà Lan nổi tiếng với chất lượng cao và môi trường học tập quốc tế Với hơn 1.500 khóa học và chương trình học quốc tế, đây là nước có nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh nhất ở châu Âu.

Hệ thống song đôi

Giáo dục bậc đại học Hà Lan có hệ thống song đôi, cho phép sinh viện có thể lựa chọn giữa hai loại hình đào tạo:

  • đào tạo nghiên cứu ở các trường nghiên cứu;
  • đào tạo cao học về chuyên ngành ở các trường đại học khoa học ứng dụng.

Tại trường đại học nghiên cứu, sinh viên sẽ chú trọng thực hành các công việc mang tính nghiên cứu theo chuẩn lý thuyết hoặc nghề nghiệp;  Tại trường khoa học ứng dụng, sinh viên có thể lựa chọn chương trình chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học và nghệ thuật ứng dụng; giúp sinh viên chuẩn bị kiến thức cho một ngành nghề cụ thể.

Loại hình đào tạo thứ ba có quy mô nhỏ hơn là các học viện giáo dục quốc tế, với các chương trình học được thiết kế đdành riêng cho các sinh viên quốc tế.

3 chu trình

Vào năm 2002, Hà Lan áp dụng cơ cấu bằng cử nhân-thạc sĩ, nhưng vẫn có sự khác nhau giữa hai loại hình đào tạo. Cả trường đại học nghiên cứu và khoa học ứng dụng đều có thể cấp bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ.

Trước tiên, sinh viên phải được cấp bằng cử nhân (chu trình 1), sau đó có thể tiếp tục học thạc sĩ (chu trình 2). Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, sinh viên có thể học lên tiến sĩ (chu trình 3).

Thực tập

Rất nhiều sinh viên tham gia thực tập trong quá trình học. Là sinh viên quốc tế, có thể bạn sẽ quan tâm đến việc thực tập tại Hà Lan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PhoneHotlineZaloZaloMessengerFacebook