wrapper

Châu Âu

Điều kiện du học Đức cho Sinh viên xong Đại cương

Bạn đang học thành công năm thứ ba (hay cao hơn) hệ Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận?

Nếu Bạn muốn học tại một Trường Đại học tại Đức và nếu Bạn đạt được kỳ "Thi tiếng Đức để nhập Đại học" (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang - DSH-2) của Trường Đại học Bạn đã chọn hay Bạn có được một trình độ tương đương (ZOP, KDS, GDS của Viện Goethe hay TestDaF4) thì Bạn sẽ được xét và cho nhập học vào năm thứ nhất, nếu Bạn đã Tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam thì có thể nhà Trường sẽ xếp Bạn vào một năm cao hơn.

Các Trường Đại học Đức thông thường không có thi đầu vào, nên khi Bạn đã chọn được một hay nhiều Trường phù hợp, Bạn download đơn xin nhập học của (các) Trường đó và xem (từng) Trường có yêu cầu thêm của Bạn cụ thể các giấy tờ hoặc điều kiện gì khác và (các) đơn đó (cùng các giấy tờ được sao y, chứng thực và dịch thuật) phải được gởi bằng bưu điện đến địa chỉ nào.

Để tránh rủi ro mất thư, Bạn nên gửi bằng thư bảo đảm hay nhờ thân nhân tại Đức (nếu có) làm trung gian.

Như vậy, bộ hồ sơ xin nhập học của Bạn bao gồm tối thiểu:

 • Đơn xin nhập học được điền đầy đủ và chính xác bằng tiếng Đức hay tiếng Anh
 • Bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học
 • Giấy gọi nhập Đại học với điểm thi Đại học
 • Bảng điểm chi tiết các Học kỳ đã học
 • Giấy Chứng nhận APS
 • Kết quả TestAS

(Tất cả các giấy tờ Việt Nam phải được sao y, chứng thực và dịch thuật sang tiếng Đức hay tiếng Anh).

Bên cạnh đó, Trường có thể yêu cầu thêm của Bạn:

 • Sơ yếu Lý lịch chi tiết về quá trình Học tập
 • Bảng điểm (Học bạ) Trung học
 • Giấy xác nhận Thực tập
 • Chứng chỉ tiếng Đức (thông thường của Viện Goethe)

Khi Bạn đã gởi đơn xin nhập học cho Trường, thì sau một thời gian nhất định (hai tuần có, 12 tuần cũng có), nếu Bạn hội đủ các yêu cầu của Trường và Trường đồng ý nhận Bạn, Trường sẽ gởi cho Bạn một "Giấy gọi nhập học có điều kiện" (Vorzulassung, bedingte Zulassung, bedingte Studienplatzzusage, vorbehaltlicher Zulassungsbescheid hay tương tự).

Nếu Bạn không có điều kiện nào khác để chứng minh tài chính cho Đại sứ quán Đức hay Tổng Lãnh sự quán Đức, Bạn phải liên hệ với Deutsche Bank để mở tài khoản cá nhân đặc biệt (Sperrkonto) tại Đức.

Hoàn thành xong các bước trên, Bạn ra Đại sứ quán Đức hay Tổng Lãnh sự quán Đức để xin Visa Du học (các giấy tờ và điều kiện cần thiết để xin Visa, Bạn xem trên trang Web của Đại sứ quán Đức). Theo kinh nghiệm, thì tổng thời gian cần thiết cho các bước từ chọn Trường đến lúc nhận được Visa là khoảng 6 tháng.

Vì hiện thời tại Việt Nam rất khó có khả năng học tiếng Đức lên trình độ cao như các Trường yêu cầu, nên thông thường Sinh viên Việt Nam phải qua Đức học thêm tối thiểu nửa năm tiếng Đức để chuẩn bị cho kỳ thi DSH.

Lời khuyên của DAAD: Nếu Bạn đang học năm thứ ba hay cao hơn, thì Bạn nên suy nghĩ Bạn có nên Tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam trước rồi sau đó học tiếp Cao học (Thạc sĩ, Master) tại Đức?

Vì khi Bạn bỏ học ở Việt Nam, Bạn sẽ mất khoảng thời gian quý báu đó và Bạn chưa có Bằng cấp.

Tại Đức hiện có khá nhiều các Khóa học Cao học dạy bằng tiếng Anh, sẽ thuận lợi hơn cho Bạn, nếu vốn tiếng Anh của Bạn tốt.

Mai Phương Anh

Read more...

Điều kiện học Đại học tại Đức

Theo quy chế mới, muốn học từ năm thứ nhất tại một Trường Đại học ở Đức, Bạn đã phải Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, thi đậu vào hệ Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận.

Nếu Bạn hội đủ các yêu cầu trên và nguyện vọng Ngành học tại Đức của Bạn trùng hay khá giống với Ngành Bạn đang học Đại học ở Việt Nam thì Bạn đã vượt qua được chướng ngại đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ của mình.

Vì Ngành học sau này của Bạn ở Đức đã được xác định qua kỳ thi Đại học của Bạn tại Việt Nam, nên bây giờ Bạn phải chọn Trường phù hợp nữa thôi.

Các Trường Đại học Đức thông thường không có thi đầu vào, nên khi Bạn đã chọn được một hay nhiều Trường phù hợp, Bạn download đơn xin nhập học của (các) Trường đó và xem (từng) Trường yêu cầu thêm của Bạn cụ thể các giấy tờ hoặc điều kiện gì khác và (các) đơn đó (cùng các giấy tờ được sao y, chứng thực và dịch thuật) phải được gởi bằng bưu điện đến địa chỉ nào do Trường Bạn chọn quy định. Để tránh rủi ro mất thư, Bạn nên gửi bằng thư bảo đảm hay nhờ thân nhân tại Đức (nếu có) làm trung gian.

Như vậy, một bộ hồ sơ xin nhập học bao gồm tối thiểu:

 • Đơn xin nhập học được điền đầy đủ và chính xác bằng tiếng Đức
 • Bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học
 • Giấy gọi nhập Đại học với điểm thi Đại học
 • Bảng điểm các Học kỳ đã học (nếu có)
 • Giấy Chứng nhận APS
 • Kết quả TestAS

(Tất cả các giấy tờ Việt Nam phải được sao y, chứng thực và dịch thuật sang tiếng Đức hay tiếng Anh).

Bên cạnh đó, Trường có thể yêu cầu thêm của Bạn:

 • Sơ yếu Lý lịch chi tiết về quá trình Học tập
 • Bảng điểm (Học bạ) Trung học
 • Giấy xác nhận Thực tập
 • Chứng chỉ tiếng Đức (thông thường của Viện Goethe)

Khi Bạn đã gởi đơn xin nhập học cho Trường, thì sau một thời gian nhất định (hai tuần có, 12 tuần cũng có), nếu Bạn hội đủ các yêu cầu của Trường và Trường đồng ý nhận Bạn, Trường sẽ gởi cho Bạn một "Giấy gọi nhập học có điều kiện" (Vorzulassung, bedingte Zulassung, bedingte Studienplatzzusage, vorbehaltlicher Zulassungsbescheid hay tương tự).

Nếu Bạn không có điều kiện nào khác để chứng minh tài chính cho Đại sứ quán Đức hay Tổng Lãnh sự quán Đức, thì Bạn phải liên hệ với Deutsche Bank để mở tài khoản cá nhân đặc biệt (Sperrkonto) tại Đức.

Hoàn thành xong các bước trên, Bạn ra Đại sứ quán Đức hay Tổng Lãnh sự quán Đức để xin Visa Du học (các giấy tờ và điều kiện cần thiết để xin Visa, Bạn xem trên trang Web của Đại sứ quán Đức). Theo kinh nghiệm, thì tổng thời gian cần thiết cho các bước từ chọn Trường đến lúc nhận được Visa là khoảng 6 tháng.

Trong trường hợp Bạn chưa học đủ bốn Học kỳ, thì trước khi được nhập học chính thức, Bạn phải qua kỳ "Thi đánh giá chất lượng tương đương" (Feststellungsprüfung - FSP).

Chuẩn bị cho kỳ thi này, các Sinh viên Quốc tế thường sẽ được Trường Đại học chuyển vào Trường Dự bị Đại học (Studienkolleg) trực thuộc trong vòng hai Học kỳ. Đa số các Studienkolleg chưa thu học phí. Tại đây, Bạn sẽ được học các môn có liên quan đến Ngành học sau này của Bạn và được bồi dưỡng thêm tiếng Đức.

Hai Học kỳ Studienkolleg được kết thúc bằng kỳ FSP. Nếu đạt kỳ thi này, Bạn được học Ngành Bạn đã chọn tại bất kỳ Trường Đại học nào, nói một cách khác: Bằng FSP có giá trị cho hầu như tất cả các Trường Đại học tương ứng trên lãnh thổ nước Đức, nên sau khi có FSP, chuyện đổi Trường không còn là một chuyện khó.

Khó khăn đầu tiên là đầu vào Studienkolleg: Vì số Sinh viên Quốc tế luôn lớn hơn rất nhiều số chổ trong Studienkolleg, nên các Studienkolleg có tổ chức thi đầu vào. Môn thi đầu vào Studienkolleg (Aufnahmeprüfung) là môn Đức ngữ (tối thiểu trình độ ZD của Viện Goethe, có Trường yêu cầu trình độ ZMP của Viện Goethe) và đôi khi có môn Toán và môn Hóa hoặc môn Sinh (tùy Ngành Bạn chọn học).

Chính vì lẽ đó mà Bạn nên chuẩn bị tiếng Đức ngay tại Việt Nam càng nhiều càng tốt, vì nếu Bạn không đạt Aufnahmeprüfung, Bạn phải học "luyện thi" ở ngoài để đạt kỳ thi Aufnahmeprüfung tới hoặc kỳ FSP.

Ngoại ngữ: Chỉ riêng các Khóa học dạy 100 % bằng tiếng Anh thì không có yêu cầu về tiếng Đức. Nói chung, yêu cầu tiếng Đức tại các Trường Đại học Đức rất cao (DSH-2 hay tương đương như ZOP, KDS hay GDS của Viện Goethe, TestDaF04), cho nên, trể nhất khi Bạn xin Visa mà Bạn có được trình độ "ZD" (Zertifikat Deutsch) của Viện Goethe hay cao hơn thì Bạn có thể tạm thời yên tâm về phần này.

Liên Kim

Read more...

Tìm hiểu về Điều kiện để đi Du học Đức

Tôi muốn du học Đức, tôi phải bắt đầu trước bao lâu? Nếu có ý định du học tại Đức thì bạn nên bắt đầu chuẩn bị hành trang cho mình một năm trước đó, bởi tổ chức hành chính tại Đức rất chặt chẽ và đòi hỏi phải có khoảng thời gian nhất định để hoàn tất mọi thủ tục.Có những loại hình đào tạo nào ở Đức?Có 2 loại hình đào tạo khác nhau được xây dựng ở Đức: 

+ Các trường Đại học Tổng Hợp viết là Universität hoàn toàn tương đương với tên gọi là Hochschulen. Nguyên tắc duy nhất đối với loại trường này là "Sự thống nhất trong nghiên cứu và giảng dạy" luôn luôn phải được tuân thủ và được định hướng theo nghiên cứu. Từ trước tới nay các loại trường đại học này vẫn đóng vai trò quan trọng trong ngành giáo dục Đức

+ Các trường Đại học khoa học ứng dụng(FH), chương trình đào tạo được định hướng theo thực tiễn, trau dồi kiến thức nghề nghiệp và kỹ năng chuyên môn. Các trường này ngày càng trở nên hấp dẫn và thu hút đông đảo mọi người. Do chương trình đào tạo được sắp xếp tổ chức tốt nên thời gian học tập được rút ngắn lại, song khả năng ngành nghề cũng ít hơn.Chi phí ăn ở một tháng hết khoảng bao nhiêu?Chính phủ Đức hoàn toàn tài trợ cho hệ thống giáo dục đại học cho nên sinh viên chỉ phải lo chi phí sinh hoạt và ăn ở. Ước tính bạn sẽ cần khoảng 600 Euro/tháng cho các khoản: thuê nhà, ăn uống, đi lại, sách vở, bảo hiểm y tế...Có thể du học Đức nếu tốt nghiệp Cao đẳng tại VN?Đức vẫn chưa công nhận bậc học cao đẳng của Việt Nam. Do đó, tốt nghiệp Cao đẳng tại VN không thể du học tại Đức. Học ĐH năm thứ mấy ở VN rồi mới có thể sang học thẳng ĐH bên Đưc?Hoc hết 3 học kỳ tại một trường ĐH được công nhận ở VN, bạn có thể theo học luôn vào ĐH ở bên Đức. 

Chỉ mới học 1 hoặc 2 Học kỳ thì phải học 1 năm dự bị Đại Học 

Thủ tục xin cấp thi thưc để Du Học Đức thế nào? Đơn xin cấp thị thực (3 bản; mẫu đơn được phát miễn phí tại Đại sứ quán), được khai bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh. 

- 4 ảnh mới chụp nền trắng (Ghi họ tên và ngày tháng năm sinh vào mặt sau của ảnh) 

- Hộ chiếu Việt Nam hợp lệ có chữ ký của người mang hộ chiếu 

- Bảng tóm tắt quá trình học tập công tác bắt đầu từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Cần ghi rõ cả thời gian sinh viên không đi học và cũng không đi làm. 

-Giấy chứng nhận có tài khoản tại một ngân hàng Đức với số tiền tối thiểu là 7.020,- Euro. Tài khoản này phải là tài khoản giới hạn (Sperrkonto) để mỗi tháng chỉ được rút tối đa 585,- Euro. 

-Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học với chứng nhận điểm thi tốt nghiệp 

-Giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học được công nhận tại Việt Nam

-Giấy chứng nhận đã học xong 3 học kỳ ở VN (nếu muốn vào học luôn ĐH bên Đức) hoặc Giấy chứng nhận đã học xong 1,2 học kỳ ở VN (nếu muốn vào học Dự bị ĐH bên Đức)

-Giấy báo nhập học có điều kiện thông báo về việc được nhận vào học ngành đã đăng ký tại một trường đại học Đức. 

-Giấy chứng nhận trình độ tiếng Đức

Tùy theo từng trường hợp sẽ phải nộp chứng nhận đã đăng ký khóa học tiếng Đức bổ sung (3 tháng) trước khi vào học khóa dự bị đại học hoặc học luôn ĐHkèm theo chứng nhận đã trả tiền học phí cho khóa học tiếng này. 

Du học sinh tại Đức có được phép đi làm thêm ?Việc lao động và kiếm việc làm của Sinh Viên tại Công Hoà Liên Bang Đức đưọc pháp luật Đức quy định rõ ràng như sau:

1. Đối với Sinh viên Đại học: 

Theo Luật Lao động và Luật Ngoại kiều Đức hiện hành, Sinh viên Việt Nam muốn lao động hay làm thêm kiếm tiền phải được Sở Lao động địa phương cho phép và Sở Ngoại kiều đồng ý. Giấy phép Lao động (Arbeitserlaubnis) đó phải được cấp trước khi bắt đầu lao động. 

Ngoại lệ: 

-Nếu đã là Sinh viên chính thức tại một Trường Đại học tại Đức (ordentlicher Student, eingeschriebener Student), thì được miễn Giấy phép Lao động khi làm việc phụ trong 90 ngày hay 180 "nửa ngày" trong năm ("nửa ngày" được định nghĩa tối đa 4 tiếng đồng hồ một ngày). Không phân biệt ngày thường, ngày lễ, nghỉ hè v. v. Nhưng nếu làm việc hơn 20 tiếng một tuần, thì tuần đó được tính là 7 ngày làm việc. 

-Nếu làm việc trong Đại học thì thời gian đó không được tính vào khoản 90 ngày/180 nửa ngày nhưng phải được Sở Lao động và Sở Ngoại kiều địa phương đồng ý. 

-Thực tập: Nếu kỳ Thực tập được quy định trong chương trình học thì không cần Giấy phép Lao động và khoản 90 ngày/180 nửa ngày không bị ảnh hưởng, kể cả khi Thực tập sinh được trả lương. Nếu kỳ Thực tập không được quy định trong chương trình học thì hoặc cần Giấy phép Lao động hoặc thời gian đó được tính vào khoản 90 ngày/180 nửa ngày. 

2. Đối với Sinh viên Dự bị Đại học: 

Sinh viên theo học Dự bị Đại học (Studienkolleg) chỉ được phép lao động trong kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông và cần có Giấy phép Lao động của Sở Lao động địa phương và sự đồng ý của Sở Ngoại kiều. 

3. Đối với Sinh viên học Khóa tiếng Đức: 

Sinh viên theo học Khóa tiếng Đức không được được phép lao động. 

4. Mức lương: 

Đức là một trong những ít nước phát triển không có mức lương tối thiểu, nên Sinh viên làm thêm có thể sẽ nhận các khoản tiền rất khác nhau. Tùy thuộc vào mức độ và trình độ yêu cầu của công việc mà tiền công cho một giờ có thể dao động từ 4 EUR đến 20 EUR và hơn. 

Muốn vào học Dự Bị ĐH có phải thi không? Nếu có, thi những môn gì?Để được nhận vào lớp dự bị đại học tại một trường nào đó, các ứng viên đại học phải trải qua một kỳ Kiểm tra nhập học (Aufnahmetest)

Ở tất cả các trường dự bị đại học, đây là kỳ kiểm tra tiếng Đức để đảm bảo chắc chắn rằng bạn có thể theo học các tiết học bằng tiếng Đức tại trường.

Một vài trường còn có kiểm tra toán và lý, nhưng tựu trung vẫn là kiểm tra từ vựng tiếng Đức và kiến thức căn bản trong các ngành chuyên môn này.

Các bài kiểm tra mẫu bạn có thể nhận được từ các trường dự bị đại học mà bạn đăng ký.Được phép thi kiểm định tốt nghiệp dự bị ĐH mấy lần?Kỳ thi kiểm định chỉ được thi lại một lần, và sớm nhất là nửa năm kể từ lần đầu tại cùng một trường đại học..Fachhochschule có phải là Trường Cao Đẳng? Thời gian đào tạo?Fachhochschule (FH) là hệ Đại Học ứng dụng của riêng nước Đức từ 1970, được dịch là "Đại học Khoa học Ứng dụng Tên tiếng Anh: Univerity of Applied Sciences.

Hình thức đào tạo thực tế hơn, nhanh hơn. Các nghành Kỹ thuật dễ có cơ hội xin việc hơn.

Trường Đại học Khoa Học Ứng Dụng lại ưu tiên cho Đào tạo, Nghiên cứu Ứng dụng và Tư vấn chủ yếu các Ngành Khoa học Kỹ thuật, Kinh tế Quản trị, Xã hội, Tạo mẫu.

Thời gian đào tạo: 4 năm.Bằng cấp sau khi học FH là bằng gi?Bằng cấp của các trường Đại Học Khoa học Ứng dụng là : Diplom (FH), Bachelor, Master.Địa chỉ của các tổ chức phát học bổng Đức?1.Alexander von Humbold-Stiftung : http://www.avh.de/

2.InWEnt : http://www.inwent.org/ 

3.Deutscher Famulantenaustausch DFA (German Exchange Office for medical Clerkship) giúp cho Sinh viên Ngành Y thực tập tại Đức. http://www.dfa-germany.de/ http://www.ifmsa.org/ 

4.Friedrich-Ebert-Stiftung : http://www.fes.de/ http://www.fes-vietnam.org/ 

5.Hanns-Seidel-Stiftung : http://www.hanns-seidel-stiftung.de/ 

6.Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. (KAS) : http://www.kas.de/

7.World University Service (WUS) : http://www.wusgermany.de/ 

Read more...

Bằng đại học của Việt Nam có được công nhận ở Đức không?

Dưới đây là một số câu hỏi mà các em học sinh quan tâm.

Read more...

Tại sao chọn ADC?

 • Qua 14 năm xây dựng và trưởng thành, ngày nay, ADC đã trở thành một trong những Công ty Tư Vấn Du Học có uy tín hàng đầu tại Thủ Đô Hà Nội.
 • Là thành viên của Hiệp Hội TVDH Việt Nam (VIECA) và các tổ chức Giáo dục uy tín như ICEF, ALPHE, ENGLISH UK …vv.
 • Là đại diện tuyển sinh chính thức của hơn 1.000 trường trên thế giới với đa dạng phong phú chương trình đào tạo tại các quốc gia hàng đầu thế giới.
 • Phương châm hoạt động của ADC “Trung thực, Chuyên nghiệp, Hiệu quả”.
 • Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp được đào tạo trong và ngoài nước, đã đi khảo sát, tới thăm và làm việc tại các trường trên nhiều quốc gia.
 • Cung cấp Dịch vụ hỗ trợ hoàn hảo và chăm sóc toàn diện cho học sinh.
 • Có nhiều Chương trình Học Bổng phong phú và hấp dẫn hàng năm.
 • 98% là tỷ lệ Visa thành công trong nhiều năm liền.
 • Luôn được sự Tín nhiệm và giới thiệu bạn bè từ các em học sinh và các bậc phụ huynh.
 • Cam kết luôn xứng đáng với niềm tin yêu của các Quý vị.

Liên hệ

 • Trụ sở chính: 56/283 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  Điện thoại: 024-3972-1123. HOTLINE: 096-779-9588
 • VP Đại diện tại Miền Trung: 96 Đinh Tiên Hoàng, TP. Huế.
  Điện thoại: 234-224-3991. HOTLINE: 090-510-0026
 • VP Liên lạc tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:
  43C2 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.
  Điện thoại: 258 3504 970 - 093 246 9013. HOTLINE: 0967-799-588
 • VP Đại diện tại TP. HCM: P11D, Lầu 11, 21-23 Nguyễn Biểu, P.1, Q.5, TP. HCM.
  Điện thoại: 028-3923-2626. HOTLINE: 096-779-9588
 • VP Đại diện tại Hoa Kỳ: #9736 Enviro way, Elk Grove, CA 95757
  Điện thoại: ‎(001) 916-793-0018
  Email: adcusaoffice @gmail.com

Nói chuyện với tư vấn viên